Lady HUNT atklātā vēstule 13. Saeimas deputātiem

Mūsu klubs apvieno  vairākus desmitus aktīvāko un modernāko mūsu valsts mednieču no visiem reģioniem. Lielākajai daļai kluba biedru ir bērni un ne viens vien. Daudzi no viņiem aktīvi piedalās medībās, tādēļ spriežam kā atbildīgi vecāki, kuriem rūp mūsu bērnu nākotne. Apzinoties to, kā atbilstoša izglītība,  pieredze un katra indivīda aktīva iesaistīšanās ietekmē mednieku sabiedrības  kvalitāti, medību saimniecības darba dinamiku un medību, kā tautsaimniecības nozares daļas pastāvēšanu un attīstību, mēs aicinām cienījamos Saeimas deputātus apstiprināt jauno Ieroču aprites likumu kopumā, obligāti iekļaujot arī 14.panta 2. daļu šādā redakcijā:
”Fiziskajai personai, kura sasniegusi 16 gadu vecumu, ar vecāku vai likumisko pārstāvju atļauju ieroča īpašnieka vadībā ir tiesības medībās izmantot medībām paredzētu šaujamieroci. Par drošības prasību un medības reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu ir atbildīgs ieroča īpašnieks.”

Šeit vēlamies akcentēt, ka medībās šaujamieroci var izmantot tikai persona, kas Medību likuma paredzētajā kārtībā ir saņēmusi mednieka apliecību. Tātad, jauniešiem, kuri vēlēsies medībās lietot kāda cita mednieka ieroci šī mednieka uzraudzībā, būs jāmācās mednieku kursos un jānokārto atbilstošs eksāmens – gan teorētiskais, gan praktiskais. Uzsveram arī, ka neviens vēl nav atcēlis jau spēkā esošās drošības prasības, ka šaujamierocim bez tā legālā īpašnieka nav iespējams piekļūt nevienam citam, jo ierocis glabājas seifā, atslēgas pieejamas tikai šaujamieroču īpašniekam, un šīs normas izpildi ļoti stingri kontrolē Valsts policija.

Tāpat uzsveram, ka t.s. Šaujamieroču direktīva nosaka, ka Eiropas Savienībā (ES) šaujamieročus var lietot no 18 gadu vecuma, izņemot medībās un šaujot mērķī. Šajā gadījumā direktīvā minimālais vecums nav noteikts, uzticot to noteikt katrai dalībvalstij. Tāpat direktīvā nekādā veidā NAV minēts tas, ka medības un šaušanas sports būtu saistīts ar terorismu. Mednieki un sporta šāvēji ir likumpaklausīgi ES valstu pilsoņi, kuri ievēro stingras prasības, izmantojot šaujamieročus, likumā noteiktā kārtībā, un kuru darbību medībās, kā arī ieroču glabāšanas apstākļus kontrolē Valsts policija. Uzsveram, ka Vācijā, Francijā, Īrijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Somijā, Spānijā, Dānijā, arī Lielbritānijā u.c. valstīs ir atļauts ar īpašu atļauju, pieaugušā vadībā medībās jauniešiem, kas jaunāki par 18 gadiem izmantot šaujamieročus. 

Latvijas dāmu mednieču klubs Lady HUNT uzskata, ka lēmumam apstiprināt Ieroču aprites likuma 14.panta 2.daļu būs pozitīva ietekme uz medību saimniecību kopumā un ne tikai.

Apstiprinot šo normu, tiks īstenotas Latvijas pilsoņu vecāku tiesības. Latvijas Satversmes 110. pantā teikts, ka Valsts aizsargā vecāku un bērna tiesības, savukārt Eiropas Cilvēktiesību konvencija paredz vecākiem tiesības audzināt savus bērnus atbilstoši saviem uzskatiem. Protams, ciktāl tas iekļaujas likuma normās. Tā kā medības ir legāla, likumā noteikta un kontrolēta cilvēka darbības nozare, mēs vēlamies savus bērnus audzināt par īstiem, pilntiesīgiem medniekiem.

  1. Ņemot vērā to, ka mednieku bērni piedalās medībās no agra vecuma, daži pat no pieciem gadiem, viņu izpratne par šo procesu, atbildības sajūta, ko viņi iegūst, pildot pieaugušo uzticētos darbus, attieksme pret medījumu un drošības jautājumiem ir gana nobriedusi, lai 16 gadu vecumā kontrolētos apstākļos, pēc mednieka apliecības iegūšanas, tikai un vienīgi pieaugušā uzraudzībā – izdarītu šāvienu ar ieroci, ja situācija ir atbilstoša. Līdzīga prakse pašlaik ir spēkā ar t.s. Baltajām tiesībām, kad 16 gadus veca persona var piedalīties satiksmē pieredzējuša autovadītāja uzraudzībā, neraugoties uz to, ka transporta līdzeklis tiek uzskatīts par pastiprinātas bīstamības objektu.
  2. Pieņemot, ka medību saimniecība ir neatņemama tautsaimniecības daļa, kas tiešā veidā saistīta ar lauksaimniecību, mežsaimniecību un meža faunu, jaunas mednieku paaudzes piesaistīšana papildinās esošo mednieku saimi ar spēku, entuziasmu, uzņēmību un moderno pieeju.
  3. Medības ir katras pasaules valsts vēstures, kultūras un ekonomikas daļa. Piesaistot jauniešus, tiek nodrošināta pēctecība: zināšanu un iemaņu nodošana, iekoptās medību saimniecības un infrastruktūras saglabāšana un attīstība, izpratne par dabas procesiem, dzīvnieku populāciju mijiedarbību, medījamo dzīvnieku sugu un cilvēka līdzās pastāvēšanas izpratne u.c. Tāpat daudzi mūsu aptaujātie mediķi uzsver, ka jaunietim veselīgāk ir atrasties mežā, nekā spēlēt videospēles, piedevām psihiskās veselības speciālisti arī uzsver, ka faktiski nekādas kontrindikācijas jauniešu iesaistei medībās nebūs, protams, ar atbilstošu sagatavošanos. Ja jaunietis ir pats nolēmis doties mednieku kursos un kārtot eksāmenu, tad sagatavošanās posms jau ir iziets.
  4. Iespēja medībās legāli izmantot ieroci, dos stimulu tiem jauniešiem, kuri jau ir iesaistījušies mednieku gaitās, pieteikties kursos, apgūt tiesību aktu nosacījumus, drošības tehnikas noteikumus, izpētīt faunas īpašības un medniecības būtību, kārtot eksāmenu, kas nebūt nav no tiem vieglākajiem, kā arī trenēties praktiskajā šaušanā un kārtot pārbaudījumu. Izglītoti, motivēti jaunieši ir tas, kas modernajā sabiedrībā pietrūkst.

Vēlamies uzsvērt, ka jaunā Ieroču aprites likuma norma, kas izteikta 14.panta 2.daļā attiecas tikai uz nelielu skaitu mednieku ģimenēs augošo jauniešu un nebūt neskar pārējo sabiedrības daļu.

Vēl viena būtiska nianse, kārtojot mednieka apliecību, ir medicīnas komisija, kas ietver narkologa un psihiatra vērtējumu. Tas nozīmē, ka par mednieku nevar kļūt psihiski nelīdzsvarota, no alkohola vai narkotiskām vielām atkarīga persona. Mednieku bērni ir daudz veselīgāki, nosvērtāki un atbildīgāki, nekā pusaudži, ar kuriem tos var salīdzināt sociālo tīklu “ekspertu” sabiedrība. Tādēļ klubs Lady HUNT un mūsu mednieces personīgi aicina Saeimu vadīties tikai pēc profesionāļu teiktā, pēc ES tiesību aktu normām un sabiedriskā lietderīguma apsvērumiem.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: